Danske Ældreråd inviterer til ældrepolitisk konference
d. 28. april 2020 på Hotel Nyborg Strand:

Livet som ældre

Hvordan skaber vi større lighed i sundhed og forebyggelse,
i boligformer og nærmiljø, i offentlig transport,
i kultur og fællesskaber?

Danske Ældreråd har inviteret forskere, eksperter, politikere og embedsmænd til at adressere ulighederne og pege på, hvordan der kan skabes større lighed.

I alt 16 oplægsholdere sætter hver deres vinkel på spørgsmålet og viser, hvilke barrierer der er i lovgivning, i praksis eller andre steder, og hvordan vi sikrer bedre kvalitet og bredere offentlige tilbud.
De kommer også med bud på, hvordan ældreråd lokalt kan stille konstruktive og relevante spørgsmål til kommunens beslutningstagere.

Hovedoplægsholdere er:

 • Kaare Dybvad Bek, Boligminister
 • Jørgen Carlsen, tidligere forstander på Testrup Højskole
 • Jakob Kjellberg, professor, programleder for Sundhed, VIVE
 • Arne Nikolajsen, Direktør for Sundhed og Omsorg i Esbjerg Kommune

Dertil er der 11 valgfri seminarer med emner som:

 • nye boligformer til ældre
 • hvordan nærmiljø kan fremme fællesskaber
 • ulighed i sundhed og i forebyggelsestilbud til borgere med kroniske sygdomme
 • har alle ældre lige muligheder indenfor kommunegrænsen?
 • at være ældre patient i et moderne sundhedsvæsen
 • mental sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse som grundlag for en vellykket aldring
 • dækker offentlig transport ældres behov?
 • hverdagen på folkepension
 • Socialt udsatte ældre borgeres behov for tidlige og målrettede indsatser
 • hvad er det gode ældreliv?
 • Hvad er et meningsfuldt fællesskab for mænd?

Find hele konferenceprogrammet, praktiske oplysninger og tilmelding her.

crowd-2045499_1920-beskåret www

Konferencer 2020

Nyborg den 28. april
Vingsted den 24. november

Scroll til toppen