Nyheder

Fire store udfordringer på ældreområdet

Hvad er de store udfordringer på ældreområdet, og hvordan løser vi dem? De spørgsmål har Danske Ældreråds bestyrelse og knap 200 formænd og næstformænd fra ældreråd i Danmark drøftet på en række dialogmøder hen over efteråret. Drøftelserne er nu blevet samlet i fire mærkesager.

Sådan arbejder ældreråd lokalt med mærkesagernes fire udfordringer

Danske Ældreråds mærkesager er blevet til med afsæt i drøftelser på fem dialogmøder med ældreråds og seniorrådsformænd og næstformænd i hele landet. Og afspejler hermed de udfordringer, som ældrerådene set over en bred kam, står overfor. Læs her, hvordan fire ældreråd allerede arbejder med nogle af de udfordringer og løsninger, som er beskrevet i mærkesagerne.

Professor: Det er nu, de teknologiske diskussioner skal tages

Teknologien kan i dag teknisk set snart gøre alt. Derfor er det mere interessant at diskutere, hvad man vil bruge teknologien til, end hvad teknologien kan. Professor Ulrik Kjær, der var oplægsholder på Danske Ældreråds store ældrepolitiske konference, peger på tre teknologiske dilemmaer, som det er vigtigt at diskutere, inden det er for sent.

Digitalisering bør ikke være et mål i sig selv

Digitalisering og velfærdsteknologi fylder mere og mere på ældreområdet i kommunerne og det har ført mange gode ting med sig. Men nogle gange virker det som om, at digitalisering er et mål i sig selv i stedet for et middel til at opnå serviceforbedringer.

Scroll til toppen