Ældrerådsvalg

Materialesamling

Herunder kan I se en række regler, praksis og eksempler, som Danske Ældreråd stiller til rådighed for kommuner og ældre-/seniorråd, der skal gennemføre et ældrerådsvalg.

Hvordan ser et ældre-/seniorråd ud?

Det gennemsnitlige ældre-/seniorråd anno 2014 ser sådan ud:

  • Rådet består af 10 medlemmer. Gennemsnitligt 9,7 medlemmer (baseret på 93 besvarelser). Derudover er der valgt fem suppleanter/stedfortrædere. De otte mindste råd har fem medlemmer, det største (Københavns Ældreråd) har 25.
  • Medlemmerne består af næsten lige mange kvinder og mænd. Mænd udgør 52 % af medlemmerne.
  • Aldersfordelingen gennemsnitligt set viser, at fire af medlemmerne i rådet er 70 – 79 år, tre medlemmer er 65 – 69, to er 60 – 64, og én er 80 år eller derover.
  • Der kan godt være ét ældrerådsmedlem, som er erhvervsaktivt, da der er erhvervsaktive medlemmer i 38 % af rådene.
  • 8 % af rådene har et medlem, som også er medlem af kommunalbestyrelsen.

Ældrerådsvalg 2009

I 2009 holdt ca. 80 af landets 98 ældre/-seniorråd valg i samme kvartal som kommunalvalget. Klik her for at se, hvilke kommuner afholdt ældrerådsvalg i efteråret 2013.
Stemmeprocenten ved ældre-/seniorrådsvalg  afholdt i 2009 var 67% ved fremmødevalg og 52% ved brevvalg. Den høje stemmeprocent vidner om stor opbakning til ældre-/seniorråd. Det er vigtigt, når rådene gennem anbefalinger og indstillinger løser  deres opgave med at holde kommunale politikere ajour med ældres behov og holdninger til den kommunale politik.

Scroll til toppen